Klachtenregeling – Fysio4you – Rotterdam

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wanneer u toch niet tevreden bent over de gang van zaken en/of behandeling meldt dit bij uw eigen behandelend therapeut. Mocht u er dan nog niet uit komen spreek dan Michiel Mentink, Melanie Pothof of Stéphanie Gatsonides hierover aan. Er is een klachtenregeling in onze praktijk aanwezig.

Is daarmee het probleem nog niet naar tevredenheid behandeld dan kan u een klacht indienen middels de klachtenregeling.