Beweegprogramma’s – Fysio4you – Rotterdam

Beweegprogramma’s

Beweegprogramma’s

Beweegprogramma’s

Binnen onze praktijk hebben wij een aantal beweegprogramma’s:

–              COPD
–              Diabetes mellitus type II

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Elke zorgverzekeraar heeft echter zijn eigen regeling. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw zorgverzekering? Neem dan contact met ons op.

COPD

Chronische bronchitis en longemfyseem zijn chronische longaandoeningen. Deze twee longaandoeningen worden samen COPD genoemd.

COPD is in de Engelse afkorting voor chronisch obstructieve longaandoeningen. Als u COPD heeft voelt u zich vaak benauwd wanneer u inspant. Misschien denkt u dat het beter is om lichamelijke activiteiten te vermijden en daarmee uw benauwdheid te voorkomen. Maar het omgekeerde is waar. Als u COPD heeft is het juist extra belangrijk dat u beweegt.

Door conditieverbetering herstelt u over het algemeen beter na griep of verkoudheid. U bent minder snel vermoeid. Daarnaast kunt u de ademhalingsspieren ondersteunen door u spieren te trainen. Kortom; bewegen geeft meer lucht!

Bij ons kunt u een beweegprogramma volgen. De duur van dit beweegprogramma is afhankelijk van de ernst van uw COPD. De eerste keer dat u een afspraak heeft wordt er een intake gedaan. We hebben dan een gesprek met u en er worden testen afgenomen. Met de testen kunnen we de verbetering in uw conditie bepalen. Iedere drie maanden worden deze testen herhaald. Na deze intake gaat u twee a drie keer individueel met de fysiotherapeut trainen. We kunnen dan het beweegprogramma goed op u af stemmen. Hierna gaat u twee keer in de week trainen in groepsverband.

Na uw beweegprogramma, kunt u bij de verschillende aanbieders in de wijk terecht. Hierin wordt u door ons begeleid. Dit beweegprogramma wordt geleid door Manuela Grootenboer en Marjolein Veerbeek. Zij zijn gespecialiseerd in het trainen van mensen met COPD. Daarnaast wordt er wanneer nodig, contact onderhouden met uw huisarts en/of specialist, zodat er gezamenlijk kan worden gekeken hoe u het beste geholpen  kunt worden.

Diabetes mellitus type II

Uit diverse publicaties blijkt dat leefstijl (een combinatie van voeding en bewegen) een belangrijke plaats inneemt bij de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type II (DM II). Daarom biedt Fysio4You in samenwerking met diëtistenpraktijk Femke van Liere en huisartsenpraktijken in Ommoord, een beweegprogramma aan, bestaande uit een trainingsprogramma en voedingsadvies, toegespitst op de individuele situatie van de patiënt met DM II.

Het trainingsprogramma dat Fysio4you aanbied is onderdeel van een multidisciplinaire benadering. Hierdoor is een optimale behandeling van patiënten met DM II mogelijk. De duur van de training is van te voren bepaald, namelijk 12 weken, en de vooruitgang wordt meetbaar gemaakt door duidelijk geformuleerde testen die worden afgenomen tijdens de intake, de tussentijdse meting en de eindevaluatie.

De multidisciplinaire benadering heeft, naast het doel om de algehele fysieke fitheid te verbeteren, ook het doel om de zelfredzaamheid van u als patiënt te vergroten. Dit zal bijdragen aan een verbeterde door u ervaren kwaliteit van leven.

Voor het trainingsprogramma houdt dit in dat u aan het einde van het beweegprogramma in staat moet zijn om op eigen gelegenheid de behaalde conditie en kracht op een verantwoorde wijze te onderhouden en/of verbeteren.

Het beweegprogramma duurt 12 weken waarin er twee vaste trainingsmomenten per week zijn.

fysio4you   fysio4you