Revalidatie na Corona(Covid-19) – Fysio4you – Rotterdam

Revalidatie na Corona(Covid-19)

Revalidatie na Corona(Covid-19)

Revalidatie na Corona

 

In 2020 hebben wij te maken gekregen met COVID-19, het coronavirus. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat bij ongeveer 20% van de coronapatiënten de klachten van die hoedanigheid zijn dat een ziekenhuisopname en/of intensive care opname noodzakelijk is. Langdurig verblijf op een intensive care heeft een grote impact op het fysiek functioneren, de longfunctie en het emotioneel welzijn. Een deel van de coronapatiënten houdt hier blijvende longschade aan over, vooral de IC-patiënten.

 

Wat kunnen wij hierin voor u betekenen?

Wij zijn een multidisciplinair team gestart voor de (deel)gemeente Prins Alexander waardoor optimale behandeling mogelijk is voor coronapatiënten. Dit team bestaat uit een gespecialiseerd longverpleegkundige, psycholoog, diëtist, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en onze fysiotherapeuten van Fysio4you. Iedereen binnen dit team heeft zijn of haar nodige scholingen gevolgd om u zo goed mogelijk op het gebied van corona en de bijkomende problematiek te kunnen behandelen.

 

Voor de fysiotherapie kunt u terecht bij Manuela Grootenboer en Marjolein Veerbeek. Zij zijn werkzaam op de volgende locaties:

 

Tijdens de behandeling zullen wij gebruik maken van een protocol wat specifiek voor coronapatiënten is opgesteld door een multidisciplinair team, Samen(werken) tegen COVID-19. Dit protocol is opgesteld voor patiënten die vanwege een coronabesmetting thuis in quarantaine gezeten hebben, opgenomen op de corona afdeling in het ziekenhuis zijn geweest of opgenomen geweest zijn op de intensive care.

 

De eerste keer dat wij met u contact zullen hebben zal afhankelijk zijn van hoe lang u klachtenvrij bent van corona. In de meeste gevallen zal de intake middels een videoconsult plaatsvinden en zal er bepaald worden in overleg met u aan de hand van uw hulpvraag en persoonlijke doelstellingen welke disciplines naast de fysiotherapeut ingeschakeld zullen worden.

Daarnaast zullen er tijdens de intake vragenlijsten ingevuld worden en zal er een eerste start gemaakt worden met fysiotherapie middels het videoconsult. Denk hierbij aan adviezen voor eventuele longproblemen en huiswerkoefeningen die u thuis kan gaan uitvoeren en ook online zal ontvangen via de mail met een speciaal huiswerkprogramma.

 

Wanneer u voldoende hersteld bent en de corona niet meer overdraagbaar is zal u gevraagd worden om naar de praktijk te komen, dit zal na ongeveer 6-8 weken zijn. Vanaf dat moment zullen er ook testen afgenomen worden welke als evaluatie dienen om uw niveau en voortgang van conditie te bepalen.

Aan de hand hiervan zal er een oefenschema opgesteld gaan worden om in de praktijk met de fysiotherapeut 1 op 1 mee aan de slag te gaan om uw conditie te verbeteren middels duurtraining en krachttraining .

 

De frequentie van de behandelingen zal afhankelijk zijn van uw momentane belastbaarheid. Evenals dat de duur van het behandeltraject afhankelijk is van de mate van uw klachten als gevolg van corona.

 

Onze collega’s binnen het multidisciplinair team zijn als volgt:

Discipline Praktijk/instelling Contactpersoon/behandelaar Adres Telefoonnummer

 

Fysiotherapie

 

Fysio4you

Manuela Grootenboer

Marjolein Veerbeek

 

Zernikeplaats 722
3068JB Rotterdam(Ommoord)Sinclair Lewisplaats 5163068WN Rotterdam

(Ommoord)

 

Varenhof 5

3069 KG Rotterdam

(Ommoord)

010-4200408

 

 

Diëtetiek

 

Diëtistenpraktijk Femke van Liere

 

Nikki Ruts

Varenhof 513
3069KJ Rotterdam(Ommoord)
010-7510584
Ergotherapie Aafje Ilse van Heumen

Zevenkampse ring 40

3068 PZ Rotterdam

(Zevenkamp)

088-8233095
Logopedie Centrum voor logopedie Sarah-Moon Swier

Blondeelstraat 15

3067VA Rotterdam

(Lage land)

010-2095522
Psychologie Fortagroep Saskia Giskes

Hoofdweg 482

3067 GK Rotterdam

(Oosterflank)

010-2207200

 

Longverpleegkunde Aafje Sandra Post van der Burg Rotterdam, Capelle en Barendrecht 06-46642200
Maatschappelijk werk Vraag hiervoor bij uw behandeld fysiotherapeut