Sportfysiotherapie – Fysio4you – Rotterdam

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft. De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Hij begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In de praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

Steeds vaker is de sportfysiotherapeut werkzaam bij sportverenigingen en in dienst van sportbonden. Ook wordt er veel en intensief samen met andere disciplines in de zorg, zoals sportartsen, chirurgen en sportmasseurs en met verantwoordelijken voor het arbobeleid bij bedrijven.

Inhoud van de behandeling

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals taping, mobiliserende technieken, revalidatieprogramma’s en andere diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken.

Doel van sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Of voor mensen die op een andere manier geblesseerd zijn waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sport te beoefenen. Het belangrijkste is dat een sportfysiotherapeut zich niet alleen concentreert op het gebied waar de klacht zit maar zich ook bezig houdt met de delen van het lichaam die nog wel goed functioneren.

Voor wie?

Voor iedereen die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten.

Klachten/blessures waar een sportfysiotherapeut zich met name op richt:

16230_nl_editor-photo70 16230_nl_editor-photo61 16230_nl_editor-photo69 16230_nl_editor-photo59