Tarieven – Fysio4you – Rotterdam

Tarieven

Tarieven

Tarieven

Reguliere zitting fysiotherapie € 37,50
Zitting manuele therapie € 42,00
Zitting oedeemtherapie € 47,00
Zitting bekkenfysiotherapie € 47,00
Lange zitting voor patiënt met complexe meervoudige zorgvragen € 62,00
E-Consult € 37,50
Intake en onderzoek na screening € 49,50
Intake en onderzoek na verwijzing  € 49,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 57,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 35,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 25,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 19,50
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 17,00
Zitting inclusief toeslag voor uitbehandeling € 47,50
Zitting inclusief inrichtingstoeslag
Toeslag buiten reguliere werktijden
€ 47,50
Eigen bijdrage
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 37,00
Niet nagekomen afspraak = 75% van de zitting
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Kostprijs
Opstellen van rapporten € 85,00